22.5.26 2ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། འབྲས་སྤུངས་ཁྲི་བ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་གཉིས། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དང་བློ་གསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས། རྒྱུད་སྟོད་བླ་མ་དབུ་མཛད་བཅས་དང་ལྷན་ཆོས་ནོར་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་མཉམ་བཞེས་སྐབས།

22.5.26 8 22.5.26 2 
22.5.26 1 22.5.26 3
22.5.26 6 22.5.26 5
22.5.26 4 22.5.26 7

འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གི་མཁནརིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་མཆོག་༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་བཅར་སྐབས།

 

 

Kirti Monastery, Mcleod Ganj, Dharamsala.176219 Distt, kangra H.P India.